Aktualności

6 sierpnia 2020
Konkurs ofert na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod wiaty śmietnikowe

                                                                                                                                       Warszawa, 05.08.2020 r.     KONKURS OFERT SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM” w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.   ogłasza III konkurs ofert na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod wiaty śmietnikowe na terenie osiedla SBM ”Pod Kopcem” w Warszawie.    1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni […]

Czytaj więcej
31 lipca 2020
Konkurs ofert na remont placów zabaw

                                                                                                                               Warszawa, 31.07.2020r.     KONKURS OFERT SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM” w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.   ogłasza konkurs ofert na remont placów zabaw przy ul. Czerniakowskiej 52 i przy ul. Czerniakowskiej 56 w Warszawie.     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w […]

Czytaj więcej
29 lipca 2020
Przetarg nieograniczony na remont ciągów pieszych i chodników

                                                                                                                               Warszawa, 27.07.2020r.     PRZETARG NIEOGRANICZONY SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „POD KOPCEM” w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b.   ogłasza przetarg nieograniczony na remont ciągów pieszych i chodników na terenie osiedla Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pod Kopcem” w Warszawie.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie. […]

Czytaj więcej
23 lipca 2020
przetarg nieograniczony na konserwację zasobów mieszkaniowych i terenu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pod Kopcem” w Warszawie.

                                                                                                                               Warszawa, 22.07. 2020r. PRZETARG NIEOGRANICZONY SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM” w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację zasobów mieszkaniowych i terenu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Pod Kopcem” w Warszawie.   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w Warszawie. Oferty w zamkniętych kopertach […]

Czytaj więcej
10 lipca 2020
Konkurs ofert na dostawę i montaż instalacji fotowoltanicznej na dachu budynku przy ul. Czerniakowskiej 54 w Warszawie.

                                                                                                                                       Warszawa, 10.07.2020 r.     KONKURS OFERT SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA „POD KOPCEM” w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b. ogłasza   konkurs ofert na dostawę i montaż instalacji fotowoltanicznej na dachu budynku przy ul. Czerniakowskiej 54 w Warszawie.   1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Zwierzynieckiej 8b w […]

Czytaj więcej